حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ مسئولین فنی ( دارویی و قرنطینه ) موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) دامپزشکی

ویرایش ۴٫۰

توضیحات:

۱- در مواردی که یک شرکت در چند حوزه فعالیت دارد، بالاترین ضریب سختی کار ملاک محاسبه حداقل مزد روزانه می باشد. ( موضوع تبصره آیین نامه تعیین مزد روزانه مسئول فنی در حوزه های موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷) و (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور به شماره ۰۲۰/۳۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵)

۲- مزد روزانه (در صورت فعالیت در نوبت کاری شب):بر اساس ماده ۵۳ قانون کار، فعالیت از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح روز بعد به عنوان نوبت شب محسوب می شود و مستند به تبصره تصویب نامه تعیین مزد روزانه مسئول فنی بهداشتی مصوب ۹۰/۱۲/۲ هیئت وزیران به میزان مزد روزانه محاسبه شده معادل ۳۰ در صد اضافه خواهد شد

۳- حقوق ماهیانه: موضوع تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون کار

۴- اضافه کار (یک ساعت): موضوع ماده ۵۹ قانون کار (مشمول مسئولین فنی و افراد جایگزین)

۵- کار در ایام تعطیل: ۴۰% اضافه بر مزد موضوع ماده ۶۲ قانون کار

۶- هزینه ایاب و ذهاب: موضوع ماده ۱۵۲ و ۳۴ قانون کار (مشمول مسئولین فنی و افراد جایگزین)

۷- سهم پرداخت حق بیمه: کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق بوده و ۲۳ درصد از آن سهم متصدی واحد و ۷ درصد نیز سهم بیمه شده می باشد (موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی)

۸- مزایای ماهانه: حق مسکن مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بن خواربار مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه م/یشود (موضوع تبصره۳ ماده ۳۶ قانون کار)

تبصره : مصوبه کمک هزینه مسکن (ماهانه) به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال به پیشنهاد شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم شده است.

۹- حق عائله مندی: به ازای هر فرزند ماهانه مبلغ ۲,۶۵۵,۴۹۵ ریال تعلق می گیرد. به استناد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی، ماهانه معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگری به ازاء هر فرزند تعیین شده است و بدون محدودیت در تعداد فرزندان محاسبه می شود. پرداخت این مبلغ منوط به این شرایط می باشد: الف) داشتن سابقه پرداخت حداقل ۷۲۰ روز بیمه ب) سن فرزند کمتر از ۱۸سال باشد، بجز در مورد فرزندان دانشجو یا از کار افتاده

۱۰- عیدی: به ازای یکسال کارکرد مبلغ ۷۹,۶۶۴,۸۵۰ ریال تعلق می گیرد. در صورت کارکرد کمتر از یک سال به نسبت ایام کارکرد محاسبه ‌می شود (موضوع ماده واحده تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ و ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی)

۱۱- سـنوات خدمت یا مزایای پایان کار: مبلغی است که با خاتمه یا فسخ قرارداد کار به کارگر تعلق میگیرد. این مبلغ به موجب ماده ۲۱ قانون کار و مصوبه ۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به کارگران با قرارداد غیرموقت یا موقت یا کار معین به عنوان مزایای پایان کار تعلق می‎گیرد و توسط کارفرما پرداخت می‎شود. میزان سنوات برای هر یک سال سابقه شخص در واحد، معادل یک ماه آخرین مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) است. در حالتی که شخص کمتر از یک سال کارکرد داشته باشد سنوات خدمت به نسبت مدت کارکرد محاسبه می شود. مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.


برچسب ها: حقوق و مزایا ، مسئول فنی دارویی ، دامپزشکی ، تعرفه ، محاسبه آنلاین حقوق ، عیدی ، سنوات ، کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران